SAUD EL AMEER

1977 Stallion

*ADHEM × GITA RSI

Year Foaled: 1977
Gender: Stallion
Color: Black
Bloodline: Straight Egyptian


*ADHEM ALAA EL DIN NAZEER MANSOUR
BINT SAMIHA
KATEEFA SHAHLOUL
BINT RISSALA
ZABIA ADHAM IBN FAYDA
ZAHRA
GHAZALA I EL MOEZ
EL ZAHRAA
GITA RSI FAARAD FAARIS FA-SERR
*MAAROUFA
FADBA FADDAN
FAY-SABBAH
GRETE *RASHAD IBN NAZEER NAZEER
YASHMAK
*BINT EL BATAA NAZEER
EL BATAA

In Memory of  April 1977 - October 2004